BACON COTTON
BACON COTTON

BACON COTTON

Giá Khuyến mãi 150,000 VNĐ Giá gốc
Xem thêm

"TẠI SAO BACON?

Cotton Bacon là bấc đầu tiên được thiết kế bởi vapers cho vapers.

Ban đầu, chúng tôi đã có một tầm nhìn để tạo ra bấc bông tốt nhất dành riêng cho Vapers. Chúng tôi lấy tầm nhìn này và làm việc không ngừng nghỉ để tìm ra giải pháp thấm hút tốt nhất.

Bắt đầu của chúng tôi
Chúng tôi tạo ra nhiều giải pháp khác nhau và thử nghiệm mẫu sau khi mẫu. Khi chúng tôi tìm thấy những gì chúng tôi tin là sản phẩm chiến thắng, chúng tôi đã thử nghiệm các công thức của chúng tôi trên các cộng đồng vape lớn hơn trên toàn quốc và tìm thấy những gì chúng tôi tin là sự pha trộn vượt trội."

-From Bacon