1. Salt Taruto
  Giá khuyến mãi 350,000 VNĐ
 2. 7Daze Salt Reds Apple Berries Iced
  Giá khuyến mãi 350,000 VNĐ
 3. 7Daze Salt Reds Apple Original Iced
  Giá khuyến mãi 350,000 VNĐ
 4. Salt Cuttwood Sugar Drizzle
  Giá khuyến mãi 350,000 VNĐ
 5. Salt Skwezed Lychee
  Giá khuyến mãi 350,000 VNĐ
 6. Salt Skwezed Peach
  Giá khuyến mãi 350,000 VNĐ
 7. Salt Skwezed Grape Fruits Iced
  Giá khuyến mãi 350,000 VNĐ
 8. Salt Skwezed Mango Iced
  Giá khuyến mãi 350,000 VNĐ
 9. Salt Skwezed Lychee Iced
  Giá khuyến mãi 350,000 VNĐ
 10. Salt Juice Head Watermeon Lime
  Giá khuyến mãi 350,000 VNĐ
 11. 7Daze Salt Reds Apple Grape Iced
  Giá khuyến mãi 350,000 VNĐ
 12. 7Daze Salt Reds Apple Watermelon Iced
  Giá khuyến mãi 350,000 VNĐ
 13. Salt Hi Drip Iced Honeydew Strawberry
  Giá khuyến mãi 350,000 VNĐ
 14. Salt Hi Drip Iced Mango Peach
  Giá khuyến mãi 350,000 VNĐ
 15. Salt Hi Drip Iced Watermelons
  Giá khuyến mãi 350,000 VNĐ
 16. Salt Hi Drip Iced Blood Orange Pinapple
  Giá khuyến mãi 350,000 VNĐ
 17. Salt SVRF Satisfying
  Giá khuyến mãi 350,000 VNĐ
 18. Salt SVRF Refreshing
  Giá khuyến mãi 350,000 VNĐ
 19. Salt SVRF Balanced
  Giá khuyến mãi 350,000 VNĐ
 20. Salt Orgnx Honeydew Iced
  Giá khuyến mãi 350,000 VNĐ
Hiển thị 1-20 của 32 kết quả.