1. Cupcake Mango
  Giá khuyến mãi 220,000 VNĐ
 2. Salted Honey Creal
  Giá khuyến mãi 220,000 VNĐ
 3. Kardinal Black
  Giá khuyến mãi 200,000 VNĐ
 4. FRESH JUICE KIWI STRAWBERRY
  Giá khuyến mãi 220,000 VNĐ
 5. Kardinal Vanilla
  Giá khuyến mãi 200,000 VNĐ
 6. High roller Exotic Mango
  Giá khuyến mãi 250,000 VNĐ
 7. High Roller Honeydew Blackcurrant
  Giá khuyến mãi 250,000 VNĐ
 8. SMOTHIES Strawberry
  Giá khuyến mãi 250,000 VNĐ
 9. High Roller Peach Lemon Tea
  Giá khuyến mãi 250,000 VNĐ
 10. Peanut Butter Milk
  Giá khuyến mãi 220,000 VNĐ
 11. JOOZE MANGO BLIZZ
  Giá khuyến mãi 220,000 VNĐ
 12. SMOTHIES Peach
  Giá khuyến mãi 250,000 VNĐ
 13. High Roller Strawberry Watermelon
  Giá khuyến mãi 250,000 VNĐ
 14. Milk Banana
  Giá khuyến mãi 220,000 VNĐ
 15. SMOTHIES Mango
  Giá khuyến mãi 250,000 VNĐ
 16. SMOTHIES Banana
  Giá khuyến mãi 250,000 VNĐ
 17. Rockie Chocolate
  Giá khuyến mãi 250,000 VNĐ
 18. WHAT THE HECK
  Giá khuyến mãi 220,000 VNĐ
 19. Rocket Cloud
  Giá khuyến mãi 220,000 VNĐ
 20. Dooze Bulgaria Yogurt
  Giá khuyến mãi 220,000 VNĐ
Hiển thị 1-20 của 40 kết quả.