Đầu Pod V-Thru Pro Voopoo – Đầu Pod Chứa Dầu Chính Hãng

Đầu Pod V-Thru Pro Voopoo Đầu Pod Chứa Dầu Chính Hãng

  • Điện trở 1.2 ohm chuyên dùng để sử dụng tinh dầu có hàm lượng nicotine cao
  • 1 hộp bao gồm 5 cái