Đầu Pod Rỗng Voopoo Argus 80W – Đầu Pod Chứa Dầu Chính Hãng

  • VOOPOO PnP Coil Series 0.3ohm, 0.2ohm PnP-VM5 Coil và 0.15ohm PnP-VM6 Mesh Coil.
  • Một hộp chứa 2 đầu rỗng VOOPOO ARGUS PRO.