Đầu pod ETU – Đầu Pod Chứa Dầu Chính Hãng

Mã Sản Phẩm :Đầu pod ETU
Tình trạng :Hết Hàng
Loại sản phẩm :Đầu Pod Chứa Dầu

Đầu pod ETU Đầu Pod Chứa Dầu Chính Hãng

  • ETU sử dụng đầu pod được thiết kế riêng biệt từ nhà sản xuất chính hãng Rvape 

 

 

80,000 

Hết hàng