Coil Occ GEEK VAPE S Series – Coil Occ Vape Chính Hãng

Coil Occ GEEK VAPE S Series Coil Occ Vape Chính Hãng

  • Với điện trở 0.15 ohm và 0.25 ohm thì chuyên để sử dụng tinh dầu nicotine thấp tạo ra được làn khói dày và đậm vị