TINH DẦU VAPE

Trang chủ > Sản phẩm > » TINH DẦU VAPE

Chia cột Hàng ngang

Tổng cộng : 20 sản phẩm

POP CIRCLE BIG STICK

Giá : 250,000 đ

POP CIRCLE JOLLY RANCHER

Giá : 250,000 đ

YAMIVAPOR JUUSU

Giá : 450,000 đ

LAVA POP ORANGE

Giá : 450,000 đ

Glas Basix Blueberry Cake

Giá : 380,000 đ

Glas Basix Strawberry Gummy

Giá : 380,000 đ

Glas Basix Butterscoth Reserve

Giá : 380,000 đ

Full Chups Pounder

Giá : 380,000 đ

Full Chubs Main Squeeze

Giá : 380,000 đ

Glas Basix Carribean Punch

Giá : 380,000 đ

Full Chubs Butterface

Giá : 380,000 đ

Mouse Chef Jerry Berry Cam mâu xôi

Giá : 450,000 đ

Vilainous Wicked Red

Giá : 380,000 đ

Vlainous Low Down Lime

Giá : 380,000 đ

Vilainous Kentucky Sin

Giá : 380,000 đ

Vilainous Corrupt Colada

Giá : 380,000 đ

Secret Menu Better Days Iced

Giá : 450,000 đ

Lemon Milk by Dairy King

Giá : 500,000 đ

Lemon Milk by Dairy King hương sữa hạnh nhân

Giá : 500,000 đ

Glaged Milk by Dainy King hương sửa và bánh donut

Giá : 500,000 đ

Giá : 250,000 đ

Trạng thái : Còn hàng

Tinh Dầu Vape POP CIRCLE BIG STICK - Dung tích : 60ml - Vị : Kẹo Cherry , Dứa - Sản xuất : Mã Lai ( Malaysia ) - Nhãn hiệu: BIG STICK

Giá : 250,000 đ

Trạng thái : Còn hàng

Tinh Dầu Vape POP CIRCLE JOLLY RANCHER - Dung tích : 60ml - Vị : Nho , Dâu , Việt Quất , Táo Xanh - Sản xuất : Malaysia - Nhãn hiệu: Jolly Rancher

Giá : 450,000 đ

Trạng thái : Còn hàng

Tinh Dầu Vape YAMIVAPOR JUUSU - Dung tích : 100ml - Vị : Vải , Đào , Táo - Sản xuất : USA (Mỹ) - Nhãn hiệu: JUUSU

Giá : 450,000 đ

Trạng thái : Còn hàng

Tinh Dầu Vape LAVA POP ORANGE - Dung tích : 100ml - Vị : Kẹo Dâu , Cam , Dứa - Sản xuất : USA (Mỹ) - Nhãn hiệu: LAVA POP ORANGE

Giá : 380,000 đ

Trạng thái : Còn hàng

Tinh Dầu Vape Glas Basix Blueberry Cake - Dung tích : 60ml - Vị : Bánh Việt Quất - Sản xuất : USA (Mỹ) - Nhãn hiệu: BLUEBERRY CAKE

Giá : 380,000 đ

Trạng thái : Còn hàng

Tinh Dầu Vape Glas Basix Strawberry Gummy - Dung tích : 60ml - Vị : Kẹo Dẻo , Dâu - Sản xuất : USA (Mỹ) - Nhãn hiệu: Strawberry Gummy

Giá : 380,000 đ

Trạng thái : Còn hàng

Tinh Dầu Vape Glas Basix Butterscoth Reserve - Dung tích : 60ml - Vị : Kem Bơ và Caramel - Sản xuất : USA (Mỹ) - Nhãn hiệu: BUTTERSCOTH RESERVE

Giá : 380,000 đ

Trạng thái : Còn hàng

- Dung tích : 60ml - Vị : bánh bông lan dâu, kem béo - Sản xuất : USA (Mỹ) - Thương hiệu: POUNDER - Giá : 380.000đ/ 60ml

Giá : 380,000 đ

Trạng thái : Còn hàng

- Dung tích : 60ml - Vị : Kẹo trái cây Cam , Quýt - Sản xuất : USA (Mỹ) - Thương hiệu: MAIN SQUEEZE - Giá : 380.000đ/ 60ml

Giá : 380,000 đ

Trạng thái : Còn hàng

Tinh Dầu Vape Glas Basix Carribean Punch - Dung tích : 60ml - Vị : Đào hoà quyện cùng trái cây tổng hợp - Sản xuất : USA (Mỹ) - Thương hiệu: CARRIBEAN PUNCH

Giá : 380,000 đ

Trạng thái : Còn hàng

- Dung tích : 60ml - Vị : Bánh quy bơ đường và Caramel vàng óng - Sản xuất : USA (Mỹ) - Thương hiệu: BUTTERFACE - Giá : 380.000đ/ 60ml

Giá : 450,000 đ

Trạng thái : Còn hàng

- Tinh Dầu Vape Mouse Chef Jerry Berry - Dung tích : 100ml - Vị : Cam Mâm Xôi và Kem Béo - Sản xuất : USA (Mỹ) - Thương hiệu: JERRY BERRY - Giá : 450.000đ/ 100ml

Giá : 380,000 đ

Trạng thái : Còn hàng

- Dung tích : 60ml - Vị : dưa hấu giòn ngọt và kẹo trái cây chua - Sản xuất : USA (Mỹ) - Thương hiệu: WICKED RED - Giá : 380.000đ/ 60ml

Giá : 380,000 đ

Trạng thái : Còn hàng

- Dung tích : 60ml - Vị : kẹo trái cây nhiệt đới và cam,chanh - Sản xuất : USA (Mỹ) - Thương hiệu: LOW DOWN LIME - Giá : 380.000đ/ 100ml

Giá : 380,000 đ

Trạng thái : Còn hàng

- Dung tích : 60ml - Vị : Xì gà và rượu Rum - Sản xuất : USA (Mỹ) - Thương hiệu: KENTUCKY SIN - Giá : 380.000đ/ 60ml

Giá : 380,000 đ

Trạng thái : Còn hàng

- Dung tích : 60ml - Vị : Cocktail dứa - Sản xuất : USA (Mỹ) - Thương hiệu: CORRUPT COLADA - Giá : 380.000đ/ 60ml

Giá : 450,000 đ

Trạng thái : Còn hàng

Tinh Dầu Vape Secret Menu Better Days Iced - Dung tích : 100ml - Vị : Táo xanh - Trái cây mát lạnh - Sản xuất : USA (Mỹ) - Thương hiệu: BETTER DAYS ICED - Giá : 450.000đ/ 100ml

Giá : 500,000 đ

Trạng thái : Còn hàng

- Sản Phẩm: Tinh Dầu Vape Lemon Milk by Dairy King - Dung tích : 100ml - Vị : Sữa Chanh - Sản xuất : USA (Mỹ) - Thương hiệu: Lemon Milk by Dairy King - Giá : 500000

Giá : 500,000 đ

Trạng thái : Còn hàng

- Sản Phẩm: Tinh Dầu Vape Lemon Milk by Dairy King - Dung tích : 100ml - Vị : Sữa Và Hạnh Nhân - Sản xuất : USA (Mỹ) - Thương hiệu: Lemon Milk by Dairy King - Giá : 500000

Giá : 500,000 đ

Trạng thái : Còn hàng

Sản Phẩm: Tinh Dầu Vape Lemon Milk by Dairy King - Dung tích : 100ml - Vị : Sữa Và Bánh donut - Sản xuất : USA (Mỹ) - Thương hiệu: Lemon Milk by Dairy King - Giá : 500.000