Tin tức & sự kiện - THUỐC LÁ ĐIỆN TỬ TPHCM - 0903.307.957

TIN TỨC & SỰ KIỆN

02

10

E-LIQUID LÀ GÌ?

What is e-juice/liquid Như đã nhắc đến ở phần trước, vaping sử dụng ejuice để tạo ra khói. E-liquid chứa hỗn hợp của vegetable glycerin (VG), Propylene Glycol(PG), nicotine và hương liệu.

02

10

VAPING LÀ GÌ?

Vaping là động từ miêu tả việc hít thở ra khói được sinh ra từ thuốc lá điện tử, hoặc những thiết bị tương tự.

02

10

VAPE - TỪ CỦA NĂM 2014

Từ "vape" được sử dụng lần đầu vào những năm 1980 trong một bài báo, trước khi thuốc lá điện tử được sản xuất. Nó đã được bổ sung vào từ điển Oxford trên mạng hồi tháng 8 vừa qua và đang được xem xét đưa vào từ điển Oxford bản in chính thức. Dành cho các bạn chưa biết: Vape - từ của năm 2014.

TIN TỨC MỚI