Battery - THUỐC LÁ ĐIỆN TỬ,SHISHA ĐIỆN TỬ TPHCM - 0903.307.957

Battery

Chia cột Hàng ngang

Tổng cộng : 2 sản phẩm

Giá : 130,000 đ

Trạng thái : Còn hàng

The Sony VTC5 is perhaps the most notorious lithium-ion 18650 battery of all time – but wrongly so. Many vendors claimed it to be a ‘step up’ from the VTC4 but naming conventions are not that simple.Sony 18650 VTC5,phụ kiện Vape chính hãng,phụ kiện thuốc lá điện tử chính hãng

Giá : 150,000 đ

Trạng thái : Còn hàng

The Sony VTC5 is perhaps the most notorious lithium-ion 18650 battery of all time – but wrongly so. Many vendors claimed it to be a ‘step up’ from the VTC4 but naming conventions are not that simple.Manifire 18650 3000mAh 40A High Drain Battery,phụ kiện Vape chính hãng,phụ kiện thuốc lá điện tử chính hãng